Tag Archives: เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

การจัดการระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เหมาะสม

การเพิ่มขึ้นของความต้องการใช้ไฟฟ้าช่วยให้บริษัท ไฟฟ้าสามารถรับมือกับความท้าทายในแต่ละวันเช่นการลดค่าใช้จ่ายอันตรายด้านสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยง ตัวชี้วัดการผลิตไฟฟ้าในเรื่องนี้ช่วยในการชี้และการตรวจสอบในมาตรการที่สำคัญรายละเอียดที่จะปรับปรุงกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องในการผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งไฟฟ้าโดยมีเป้าหมายสูงสุด

ในการนำชิ้นส่วนของโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนเข้ามาเล่นเพื่อจัดหาแหล่งจ่ายไฟอย่างต่อเนื่องโดยมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำมาก การเพิ่มความไว้วางใจให้กับลูกค้าใน บริษัท ต่างๆ ในการดำเนินการตามที่คาดหวังไว้เกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆเช่น การลดอุบัติการณ์การหยุดชะงักของกำลังไฟและการลดความแออัดโดยผ่านการจัดการภาระไฟฟ้าที่เหมาะสมเป็นเพียงงานประจำบางอย่างที่ บริษัทจำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องดำเนินการ

ในแง่ของตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพที่สำคัญพวกเขาสามารถจัดได้อย่างกว้างขวางภายใต้ 4 มุมมองที่สำคัญ ได้แก่ ความน่าเชื่อถือการเงินการรวบรวมการปฏิบัติงานและพนักงาน

มุมมองที่น่าเชื่อถือช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ

ในการดำเนินงานของบริษัท ที่จัดหาแหล่งจ่ายไฟ เป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพในรูปของดัชนีความถี่ขัดข้องของระบบหรือ  ดัชนีชี้วัดระยะเวลาเฉลี่ยของระบบหรือ อัตราการเผาไหม้ของแสงสว่างสาธารณะและจำนวนลูกค้าที่ถูกขัดจังหวะการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง มุมมองด้านการเงินและการจัดเก็บรวมถึงการพิจารณาตัวชี้วัดผลการดำเนินงานเช่นการปรับปรุงการลดลงของหนี้ที่ได้มาในช่วงระยะเวลา 30 วันการลดลงของการดำเนินงานที่ไม่ได้จัดสรรและเปอร์เซ็นต์ของรายจ่ายในการใช้เทคโนโลยี ระบบจำหน่ายอัตโนมัติขั้นสูงและอุปกรณ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

มุมมองการดำเนินงานเป็นข้อมูลพื้นฐานของกระบวนการดำเนินงานของบริษัท จัดส่งไฟฟ้า ประกอบด้วยตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สำคัญเช่นเปอร์เซ็นต์การเพิ่มขึ้นของการเชื่อมต่อไฟฟ้าที่ได้รับเงินอุดหนุนในครัวเรือนประสิทธิภาพของระบบวัดแสงการลดเปอร์เซ็นต์ของจำนวนการสอบถามและการตอบรับเชิงลบที่ได้รับและเปอร์เซ็นต์ของการเชื่อมต่อในครัวเรือนเมื่อเทียบกับ ของการเชื่อมต่อเชิงพาณิชย์

มุมมองเกี่ยวกับพนักงานประกอบด้วยตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพ

สำหรับเครื่องปั่นไฟที่สำคัญเช่นอัตราความรุนแรงของการสูญเสียเวลาที่เสียไปอัตราการสูญเสียเวลาการบาดเจ็บของเวลาเวลาการฝึกอบรมปกติที่จำเป็นต่อพนักงานและจำนวนการประชุมที่จัดขึ้นสำหรับพื้นที่ด้านสุขภาพและความปลอดภัย มุมมองนี้มั่นใจว่าพนักงานแต่ละคนมีความปลอดภัยในกระบวนการและหวังว่าจะไม่มีอันตรายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน

ฉันได้สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมแสงอาทิตย์แห่งแรกของฉันสำหรับบ้านหลังแรกที่ฉันเคยเป็นเจ้าของ มันเป็นมากกว่าความจำเป็นสำหรับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อภรรยาและฉันแรกเริ่มออกเราไม่ได้มีเงินเป็นจำนวนมากและซื้อบ้านออกในประเทศที่ถูกปิดตารางบ้านมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ให้พลังงานเมื่อเราย้ายเข้ามาครั้งแรก