Category Archives: ดร.ไก่

ดร.ไก่ของดาวเคราะห์และระบบจักระ

ตั้งแต่ช่วงแรกๆ ของมนุษย์ พวกเขามองขึ้นไปบนฟ้าเพื่อหาคำตอบของความกังวลทางร่างกาย จิตวิญญาณ และอารมณ์ทุกประเภท ซึ่งรวมถึงความเชื่อต่างๆ เช่น ดวงจันทร์ที่ควบคุมการยับยั้งตนต่อดาวอังคารในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งที่ส่งผลต่ออาการปวดหัว และเรื่องอื่นๆ ในระหว่างนั้น การทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างดาวเคราะห์และระบบจักระสามารถเป็นประโยชน์ในการรักษาด้วยดร.ไก่ สิ่งมีชีวิตทุกชนิดประกอบด้วยพลังงานแห่งชีวิตที่มีอิทธิพลต่อทุกด้านของชีวิต เอกภพปลดปล่อยพลังงานออกมาโดยตัวมันเองซึ่งเปลี่ยนแปลงไปเมื่อโลกยังคงโคจรรอบวงโคจรของมันต่อไป

ดร.ไก่แต่ละดวงเข้าสู่ท้องฟ้าที่มองเห็นได้

พลังของพวกมันอาจส่งผลต่อความรู้สึกของบุคคลทั้งทางร่างกายและจิตใจ ภายในร่างกายมนุษย์มีศูนย์พลังงานหลักเจ็ดแห่งที่เรียกว่าจักระ แต่ละองค์ประกอบสอดคล้องกับองค์ประกอบที่แตกต่างกัน ชุดอารมณ์ คุณลักษณะทางกายภาพ ระบบต่อมไร้ท่อ ด้านจิตวิญญาณ ดร.ไก่และมวลท้องฟ้า พวกมันแต่ละอันตั้งอยู่บนช่องท้องที่แยกจากกัน หรือจุดบรรจบกันของโครงข่ายประสาทเฉพาะ และการรักษาสมดุลนั้นมีความสำคัญต่อสุขภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และจิตวิญญาณ

ดร.ไก่วิธีที่ดาวเคราะห์ดวงใดดวงหนึ่งหรือเทห์ฟากฟ้าอื่นๆ มีอิทธิพลต่อบุคคลหนึ่งๆ โดยอิงจากแผนภูมิการเกิดอันเป็นเอกลักษณ์ของพวกเขา นี่คือบันทึกตำแหน่งของดาว ดวงจันทร์ และดาวเคราะห์ทั้งหมด ณ เวลาและวันเดือนปีเกิด ผู้เชี่ยวชาญด้านดร.ไก่สามารถอ่านข้อมูลเหล่านี้และยืนยันผลกระทบที่มีต่อชีวิต สุขภาพ ดร.ไก่และความเป็นอยู่ของบุคคลนั้นได้เมื่อดวงธาตุหนึ่งดวงหรือมากกว่าขาดความแข็งแกร่งในดวงชะตาปัจจุบันของบุคคล

ดร.ไก่เข้าใจดีว่ามีวิธีรับมือกับอิทธิพลประเภทนั้น

จะแนะนำลูกค้าตามนั้น ตัวอย่างเช่น อาจมีการแนะนำว่าบุคคลนั้นพยายามเพ่งสมาธิไปที่ช่องท้องที่มีความสัมพันธ์กันเพื่อเพิ่มการสั่นสะเทือนและนำมันกลับคืนสู่สมดุล หากโรคนี้ปรากฏในหนึ่งในสามช่องท้องส่วนล่าง การทำสมาธิควรมุ่งเน้นไปที่ตำแหน่งที่สอดคล้องกันในสามบน ดร.ไก่ซึ่งหมายความว่าหากปัญหาอยู่ที่ฐาน เราควรมุ่งความสนใจไปที่หัวใจ การบรรจบกันของศักดิ์สิทธิ์ไปกับลำคอและเอวที่มีช่องท้องที่ตาที่สาม

อีกวิธีหนึ่งที่ดร.ไก่ วิเคราะห์เบอร์อาจใช้เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่มีช่องท้องที่อ่อนแอคือการใช้คริสตัลและอัญมณีเพื่อนำความสมดุลที่กลมกลืนกลับคืนสู่พลังชีวิต หินเหล่านี้สามารถใช้เพื่อควบคุมพลังงานบวกโดยตรงผ่านการบรรจบกันของเป้าหมายเพื่อเพิ่มหรือลดการสั่นสะเทือนตามต้องการ ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การทำสมาธิ การสวมใส่เครื่องประดับที่วางอยู่ใกล้บริเวณนั้น หรือเพียงแค่พกติดกระเป๋าไปด้วย อิทธิพลเฉพาะสำหรับแต่ละคนจะมีลักษณะเฉพาะ และด้วยเหตุนี้ แนวทางของพวกเขาในการฟื้นฟูความสมดุลจึงมีความเท่าเทียมกันเป็นรายบุคคล