Daily Archives: Mar 20, 2022

รถขนส่งสารเคมีการระบุ การบรรจุและการควบคุมอย่างเหมาะสม

รถขนส่งสารเคมี

 

บ้านหลายหลังรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้ามีสารเคมีสะสมซึ่งใช้ไม่ได้อีกต่อไป หรือมีวัสดุที่สั่งซื้อมากเกินไป หรือบางทีพวกเขาถือไว้นานมาก จนกลายเป็นหินก้อนใหญ่หรือใช้งานไม่ได้รถขนส่งสารเคมีเนื่องจากการดูดความชื้น เมื่อเป็นกรณีนี้ คำถามสำคัญคือความรู้ว่าใครควรเรียกให้กำจัดทิ้งอย่างเหมาะสมสารเคมีในครัวเรือนบางชนิด รถขนส่งสารเคมีได้แก่ สีน้ำมันเก่า ยาฆ่าแมลง แก๊สรดน้ำ หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แตก และอื่นๆ อีกมาก

เจ้าของบ้านมักจะสะสมสารเคมีรถขนส่งสารเคมีเหล่านี้ไว้ที่เพิงหลัง ตู้อ่างล้างจาน โรงรถ และพื้นที่อื่นๆ ที่ไม่ปลอดภัยสำหรับการจัดเก็บหรือการปกป้องเด็ก น่าเสียดายที่ไม่มีทิศทางที่ถูกต้อง สารเคมีเก่าเหล่านี้จะเข้าไปในตารางน้ำใต้ดิน หลุมฝังกลบ และกระแสเลือดของมนุษย์การค้นหาทางอินเทอร์เน็ตสามารถให้ตัวเลือกมากมาย รถขนส่งสารเคมีโดยปกติ ในแต่ละสหรัฐอเมริกาจะมีกรมคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่จะให้ทิศทางทางกฎหมายแก่เจ้าของบ้าน

การตรวจสอบความปลอดภัย ใบอนุญาต และใบอนุญาต แม้ว่าการฝึกอบรม

ที่สอดคล้องกับกฎระเบียบของรัฐบาลกลาง ทิศทางอย่างเป็นทางการนั้นมักจะเกี่ยวข้องกับการรวบรวม การระบุ การบรรจุ การขนส่ง และการกำจัดของเสียที่มีการควบคุมอย่างเหมาะสม รถขนส่งสารเคมีสิ่งเหล่านี้มักเป็นการกระทำที่กำหนดให้เจ้าของบ้าน ผู้สร้างของเสียอันตรายหรือสารเคมีต้องจ้างรถขนส่งสารเคมีบริษัทมืออาชีพที่จะกำจัดของเสียอย่างถูกต้องในแต่ละวันมีเหตุผลหลายประการในการว่าจ้างบริษัทกำจัดขยะแบบมืออาชีพ และส่วนใหญ่เน้นไปที่การลดปัญหาความรับผิดสำหรับเครื่องกำเนิดสัญญาณ รัฐบาลกลางควบคุมการจัดการการกำจัดของเสียอันตราย เช่นเดียวกับการขนส่ง

ในขอบเขตของการตรวจสอบความปลอดภัย รถขนส่งสารเคมีใบอนุญาต และใบอนุญาต แม้ว่าการฝึกอบรมวัสดุอันตรายทางออนไลน์จะมีประสิทธิภาพ แต่คำตอบเดียวที่ดีที่สุดรถขนส่งสารเคมีสำหรับการกำจัดสารเคมีของคุณก็คือการติดต่อบริษัทกำจัดสารเคมีที่ผ่านการรับรอง อาจกำหนดเวลาสัมภาษณ์แบบนั่งลงเพื่อพบกับบุคคลที่คุณพึ่งพาเพื่อการกำจัดขยะอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการประมาณการสำหรับเจ้าของบ้าน

สามารถสำรองข้อมูลการดำเนินการกำจัดของเขาด้วยใบรับรอง

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าผู้เลี้ยงสัตว์ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนเมื่อหลายปีก่อนว่า “เครื่องกำเนิด” ของเสียอันตรายต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบของขยะที่มีต่อสิ่งแวดล้อมตลอดไป เรียกว่าความรับผิดชอบ “Cradle-to-Grave”รถขนส่งสารเคมี เจ้าของบ้านต้องดำเนินการกับผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการรับรองรถขนส่งสารเคมีอันตรายซึ่งสามารถสำรองข้อมูลการดำเนินการกำจัดของเขาด้วยใบรับรองการประกันภัยและการอ้างอิงจากผู้เชี่ยวชาญทุกวันนี้ เจ้าของบ้านอยู่ในขอบเขตทางกฎหมาย

เช่นเดียวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม เจ้าของบ้านส่วนใหญ่ไม่ได้รับการฝึกอบรมในระดับเดียวกับผู้จัดการของเสียอันตรายมืออาชีพ ดังนั้น รถขนส่งสารเคมีจึงมักเพิกเฉยต่อกฎหมายที่บังคับใช้กับปัญหาขยะของพวกเขา แม้ว่าค่าปรับจะถูกปรับ แต่หน่วยงานของรัฐส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นการยากที่จะให้เจ้าของบ้านรับผิดชอบต่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น หากพวกเขาไม่ได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับผลกระทบทางเคมีที่เฉพาะเจาะจง