Daily Archives: Feb 10, 2022

ปั๊มลมอัดอากาศมีความสำคัญอย่างไรและอากาศถูกบีบอัดอย่างไร

ปั๊มลมมีความสำคัญมากอย่างแน่นอน คุณจะพบว่าตอนนี้ปั๊มเป็นหนึ่งในเครื่องจักรที่สำคัญที่สุดที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ ในขณะที่วิทยาศาสตร์กำลังพัฒนา คุณจะพบว่าการใช้ปั๊มอัดอากาศเพิ่มขึ้นเช่นกัน คุณจะพบว่าปั๊มอัดอากาศถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการอย่างแน่นอน ในบทความนี้ คุณจะได้ทราบถึงความสำคัญและวิธีการบีบอัดของอากาศ เราจะเห็นทั้งหมดนี้ทีละคน

สิ่งแรกที่คุณจะต้องหาคือปั๊มลม

ให้ฉันบอกคุณว่าคุณจะพบอย่างแน่นอนว่าเครื่องจักรส่วนใหญ่ตอนนี้ต้องการอากาศอัด คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับยางเครื่องบินหรือคุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับยางรถยนต์ได้ ยางทั้งหมดเหล่านี้อัดแน่นไปด้วยอากาศอัด ยางเครื่องบินมีความสำคัญมากเนื่องจากเครื่องบินเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมาก หากลมยางในยางมีน้อย ปั๊มลมอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ ในทำนองเดียวกัน ยังมีสถานการณ์อื่นๆ อีกมากมายที่สามารถใช้สถานการณ์บีบอัดได้ ดังนั้นคุณจะพบว่าคุณต้องการไฟล์บีบอัดในหลายกรณี คุณจะต้องใช้เครื่องสูบน้ำเช่นเดียวกัน

ปั๊มลมจึงค่อนข้างชัดเจนว่าเครื่องนี้มีความสำคัญมาก

  • ในทำนองเดียวกัน คุณจะต้องตระหนักว่ามีทางผ่านที่อากาศถูกบีบอัดโดยทั่วไปจะมีปั๊มลมสองประเภท ได้แก่ ปั๊มหมุนเวียนและปั๊มลมซึ่งกันและกัน ทั้งสองนี้ค่อนข้างดี
  • ใบพัดหมุนสร้างอากาศแรงดันต่ำในขณะที่หมุนกลับสร้างอากาศแรงดันสูง ในทำนองเดียวกันคุณจะต้องรู้ว่าอากาศถูกบีบอัดอย่างไรมีสองวิธีด้วยความช่วยเหลือในการอัดอากาศ
  • วิธีแรกคือแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางอย่างหนึ่งอากาศอยู่ภายใต้แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางสูง ด้วยวิธีนี้โมเลกุลของอากาศจะถูกดึงดูดเข้าหาศูนย์กลางของแกนหมุนซึ่งจะสร้างอากาศที่มีความหนาแน่นสูงรอบๆ

ในทำนองเดียวกันก็มีอีกวิธีหนึ่งเช่นกัน

ด้วยวิธีนี้อากาศจะถูกบีบอัดด้วยความช่วยเหลือของลูกสูบซึ่งดันอากาศไปยังกระบอกสูบที่แน่น ด้วยวิธีนี้คุณจะสามารถอัดอากาศได้ ดังนั้นปั๊มลมอัดอากาศจึงมีความสำคัญมากและมีการใช้กันอย่างแพร่หลายเช่นกัน ปั๊มขับเคลื่อนด้วยอากาศมักใช้เป็นทางเลือกแทนปั๊มลมที่ทำงานด้วยไฟฟ้า นอกจากนี้ยังใช้ในการเคลื่อนย้ายยากในการจัดการสารต่างๆ เช่น กากตะกอน ของเหลวข้น และกึ่งของแข็งอื่นๆ แทนที่จะใช้ระบบไฮดรอลิกส์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เพื่อสร้างแรงดัน ปั๊มลมที่ขับเคลื่อนด้วยอากาศกลับต้องอาศัยลมอัด เครื่องมือเหล่านี้มีประโยชน์มากและสามารถใช้ได้จริงในงานทุกประเภททหาร ยานพาหนะ อุตสาหกรรม และการก่อสร้าง หากการถ่ายของเหลวเป็นธุรกิจของคุณ